استعلام قیمت تماس با ما

0912-6358721

مقاوم سازی نما

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان برای جلوگیری‌ای ریزش شنگ نما است که با روش دسترسی با طناب راپل و بدون داربست انجام می‌شود . و یک نمتی مقاوم سازی شده تحویل‌می گیرید .

تجهیزات کامل راپل کار

تجهیزات راپل و کار در ارتفاع با طناب

یکی از اصلی‌ترین تجهیزات کار در ارتفاع و راپل، طناب است. طناب‌ها باید سالم و دارای امنیت بالا باشند و مطابق با استانداردهای جهانی تائید شده باشند. قبل از استفاده،...

Call Now Button